Univerzální stroj UM 5 Prime Cut

 • bez dvoupláštÄ›
 • bez vakua
 • bez chlazení
 • bez ohĹ™evu (mĹŻĹľe se plnit produktem o teplotÄ› aĹľ 95°C)
 • emulgování, hnÄ›tení, míchání ....
 • šarĹľe 0,5 – 2,5 litru

UM 5 PC


Univerzální stroj UM 12 Prime Cut

 • bez dvoupláštÄ›
 • bez vakua
 • bez chlazení
 • bez ohĹ™evu (mĹŻĹľe se plnit produktem o teplotÄ› aĹľ 95°C)
 • emulgování, hnÄ›tení, míchání ....
 • šarĹľe 2,5 – 7,0 litru

UM 12 PC


Univerzální stroj UMC 5 E

 • teplota do 95°C prostĹ™ednictvím dvojitého pláštÄ› s horkou vodou
 • chlazení prostĹ™ednictvím dvojitého pláštÄ›
 • vakuum
 • frekvenÄŤní ovládání s 300 aĹľ 3000 ot./min

UMC5e


Univerzální stroj UM/SK 5

 • teplota do 110°C prostĹ™ednictvím pĹ™ímé injektáĹľe páry nebo dvojitého pláštÄ›
 • chlazení prostĹ™ednictvím dvojitého pláštÄ›
 • vakuum
 • frekvenÄŤní ovládání s 300 aĹľ 3000 ot./min

UMSK 5