Kontakt

Keiblinger GmbH
Europastraße 7
A-3454 Sitzenberg-Reidling

Telefón: +43 (0)2276 25 95 - 50
Fax: +43 (0)2276 25 95 - 12
E-Mail: office©keiblinger.at

Ak máte otázky môžete použiť tento formulár! Ihneď sa Vám ohlásime.

Tiraz

Keiblinger GmbH
Europastraße 7
A-3454 Sitzenberg-Reidling

Telefón: +43 (0)2276 25 95 - 50
Fax: +43 (0)2276 25 95 - 12
E-Mail: office©keiblinger.at

Internet: www.keiblinger.at


Rechtsform: GmbH
Geschäftsführer: Herr Josef Keiblinger
Aufsichtsbehörde: Okresné hajtmanstvo Tulln
Registerart: Firmenbuch
Príslušnosť súdu: Handelsgericht St. Pölten
Registernummer: FN245112
Zuständige Kammer:
Wirtschaftskammer Niederösterreich

Člen odbornej skupiny stroje, počítačové systémy, technická a priemyslová spotreba
Umsatzsteuer ID: ATU 57893916
ARA Nr.: 14624


Všetky práva vyhradené.

Informácie na týchto webovských stránkach nedávajú nikomu právo na využitie nehmotných majetkových práv firmy Keiblinger GmbH alebo tretích osôb.

Na našich webovských stránkach sme pozorne a dôkladne uviedli všetky informácie. Informácie ale aj napriek tomu nie sú zárukou určitých vlastností alebo vhodnosti pre určitý druh použitia. V žiadnom prípade neručíme za úplnosť a správnosť informácií na našich webovských stránkach.

Firma Keiblinger GmbH si vyhradzuje právo periodicky obnovovať obsah týchto webovských stránok, hlavne vylepšení alebo zmien popísaných výrobkov, programov alebo servisných služieb, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie na našich webovských stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo tlačové chyby.